Støjdæmpende ruder

Støjglas

Støj er et voksende miljøproblem
– ikke mindst langs stærkt trafikerede gader og veje med tung trafik.

Med lydreducerende glas kan problemet løses effektivt – både i facader og indvendige skillevægge.

Glassets lydreducerende egenskaber kan optimeres i forhold til den støjtype der skal dæmpes,
ved ændring af glassets tykkelse og/eller afstanden mellem glassene.

Ønsker man f.eks. at dæmpe lavfrekvent lyd, kan man øge glassets tykkelse,
så ruden bliver tungere og lydbølgerne ikke så let kan sætte den i svingninger.
Er der tale om højfrekvent lyd, kan løsningen være at benytte lamineret glas
og/eller at øge afstanden mellem glaslagene.

Også udformning af karm, ramme, fuger og ventiler har indflydelse på vinduets
lydreducerende egenskaber. Derfor bør du se en testrapport på netop det vindue
du er interesseret i.

Henvend dig trygt hos Karl-E, hvis du ønsker et bud på en effektiv
støjdæmpende løsning, specielt udformet til dine krav.