Solafskærmende ruder

Solen
Får solens varme og lys lov til at trænge igennem ruderne,
opstår ofte et dårligt indeklima i form af uhensigtsmæssigt høje temperaturer,
som kun kan fjernes med meget energikrævende
ventilations- og aircondition-anlæg.

Med solafskærmende termoruder kan op til 85 pct. af solenergien holdes ude.
Indeklimaet bliver mere enkelt at styre året rundt. Glassene som anvendes i disse
termoruder er belagt med et eller flere lag metal. I visse glastyper er reflektionen
som i almindeligt glas, og lysgennemgangen meget høj.

De solafskærmende glas monteres altid som det yderste glas.
Glasset kan hærdes for at modstå risikoen for termiske sprængninger på grund af
en stærkere varmeabsorbtion. Risikoen for sprængning er størst,
når ruderne er placeret, hvor der kan forekomme slagskygger.