Sikringsglas

Når der stilles krav til sikringsglas betyder det altid lamineret glas.
Jo tykkere glas og folie og jo flere lag, desto mere effektiv sikring.

Lamineret sikringsglas
har mange anvendelsesområder. Dets unikke funktion er at hindre eller
forsinke gennemtrængning, uanset om det skyldes ulykkestilfælde eller
en kriminel handling. Modstandsevnen i det laminerede glas bestemmes
dels af glassets og foliens tykkelse, dels af hvor mange lag glas og
folie der anvendes.

Lamineret sikringsglas med to lag glas.
og en plastfolie opfylder, afhængig af glas- og folietykkelse,
kravene til sikringsklasse A1-A3. Denne type vælges for at forhindre
eller forsinke gennemtrængning, f.eks. ved faldskader, nedfaldende glas,
hærværk eller trykbelastninger.

Multilamineret sikringsglas
giver samme type af sikring, men på et højere niveau. Det forhindrer eller
forsinker i betragtelig grad gennemtrængning, selv ved kraftfulde og
planlagte angreb. Derfor anvendes det først og fremmest som sikring mod
indbrud (klasse B1-B3) og beskydning (klasse C1-C5) samt ved meget
store trykbelastninger.

Alarm
Et godt supplement for yderligere at øge trygheden, er at integrere en
alarmfunktion i glasset. Alarmen udløses ved at en strømførende kreds brydes,
når glasset beskadiges.