Sikringsglas

Når der stilles krav til sikringsglas betyder det altid lamineret glas. Jo tykkere glas og folie og jo flere lag, desto mere effektiv sikring.

Lamineret sikringsglas
Har mange anvendelsesområder. Dets unikke funktion er at hindre eller forsinke gennemtrængning, uanset om det skyldes ulykkestilfælde eller en kriminel handling. Modstandsevnen i det laminerede glas bestemmes dels af glassets og foliens tykkelse, dels af hvor mange lag glas og folie der anvendes.

Lamineret sikringsglas med to lag glas.
Sikkerhedsglas med en plastfolie opfylder, afhængig af glas- og folietykkelse, kravene til sikringsklasse A1-A3. Denne type vælges for at forhindre eller forsinke gennemtrængning, f.eks. ved faldskader, nedfaldende glas, hærværk eller trykbelastninger.

Multilamineret sikringsglas
Multilamineret sikringsglas giver samme type af sikring, men på et højere niveau. Det forhindrer eller forsinker i betragtelig grad gennemtrængning, selv ved kraftfulde og planlagte angreb. Derfor anvendes det først og fremmest som sikring mod indbrud (klasse B1-B3) og beskydning (klasse C1-C5) samt ved meget store trykbelastninger.

Alarm
Et godt supplement for yderligere at øge trygheden, er at integrere en alarmfunktion i glasset. Alarmen udløses ved at en strømførende kreds brydes, når glasset beskadiges.