Danmarks bedste håndværksgaranti!

Garanti

Glarmester arbejde med garanti

Vi laver professionelt glarmesterarbejde - med garanti.
Du er automatisk sikret garantidækning på udført arbejde - helt op til kr. 200.000 inklusiv moms.
Glarmester Karl E, Roskilde er medlem af Glarmesterlaugets garantiordning - din garanti for professionelt glarmesterarbejde.
Der skal ikke underskrives noget særskilt dokument for at være dækket af garantien - via vort medlemsskab af Glarmesterlauget i Danmark, er du automatisk sikret garantidækning - op til kr. 200.000 inklusiv moms - på udført arbejde.

Hvad omfatter garantien?
Garantien er dækkende, uanset om der er tale om vedligeholdelsesarbejde, isætning af glas, facadearbejde, montering af dør- og vindueselementer eller indramningsarbejde. Ligeledes dækker garantiordningen uanset om glarmesterarbejdet udføres på bygninger, biler eller skibe.

Hvornår dækker garantien?
Når et medlem af Glarmesterlauget ikke kan eller vil opfylde sine forpligtelser,sikres opfyldesen af aftalen via Glarmesterlaugets Garantiordning.
Det samme gælder, hvis et medlem ikke ønsker at følge Glarmesterlaugets afgørelse i en klagesag. Ligeledes sikrer Glarmesterlaugets Garantiordning, at en kendelse afsagt af Forbrugerklagenævnet eller en domstolsafgørelse opfyldes.
Som hovedregel opfyldes aftalen ved, at Glarmesterlauget sørger for, at medlemmet selv eller et andet medlem afslutter det påbegyndte arbejde.
Alternativt kan Glarmesterlauget vælge at udbetale det tilkendte beløb incl. eventuelle renter og tillagte sagsomkostninger.
Garantiordningen gælder for alle. Uanset om arbejdet udføres for dig som privatperson, eller du repræsenterer en virksomhed eller institution, er du dækket.

Hvornår dækker garantien ikke?
Glarmesterlaugets Garantiordning dækker ikke følgeskader eller andre inddirekte forvoldte skader.
Garantiordningen omfatter ikke eventuel egenproduktion af termoruder eller fejl og mangler ved andre termoruder, der er leveret med fabriksgaranti.

Beløbsmæssig dækning
Glarmesterlaugets Garantiordning dækker krav på op til kr. 200.000 inklusiv moms pr. sag.
Den maksimale dækningsum for det enkelte medlem er kr. 600.000 inklusiv moms.

Reklamationsfrister
Garantiordningen gælder i 5 år, efter at arbejdet er afsluttet. Opstår der problemer inden for denne periode, skal du rette henvendelse til det medlem, som har udført arbejdet.

Hvis du ønsker at klage
Hvis du ønsker at klage til Glarmesterlauget i Danmark over glarmesterarbejde,som er udført af et af laugets medlemmer, skal du, senest 4 måneder efter, at det pågældende medlem har afvist klagen, skrive til Glarmesterlauget.